به زودی بخش مقالات معماری در دسترس بازدید کنندگان قرار می گیرد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:30  توسط Actor(گریوانی)  | 
گنبدسلطانیه در مسير زنجان به تهران و در فاصله‌ی سی کيلومتری زنجان، در سمت راست جاده قرار دارد. گنبد سلطانیه، یكی از بناهای شاخص معماری قدیم ایران و شاهكار سبك آذری است گنبد سلطانيه يادآور شکوه و رونقی است که در حدود هفتصد سال پيش در اين شهر جريان داشته است. حمدالله مستوفی در کتاب نزهت‌القلوب می‌گويد: «قبل از حمله‌ی مغول در سلطانيه‌ی فعلی هيچ‌گونه اثر ساختمانی نبود و اين ناحيه به شکل مرغزار و چمنزار بوده است. سلاطين مغول پس از استقرار در ايران و پايتخت قرار دادن تبريز، کم‌کم برای شکار و گذراندن ايام تابستان بدان سو روانه می‌شدند و با برافراشتن چادرها، ايام استراحت تابستانی را در آن‌جا سپری می‌کردند. به همين جهت، اين محل چمنزار يا شکارگاه شاهين ناميده می‌شد. کم‌کم پادشاهان بعدی به‌خاطر خوش آب و هوا بودن مکان مزبور، تصميم به ايجاد تأسيسات و ساختمان‌هايی برای اسکان خويش، لشگريان و اطرافيان خود گرفتند».


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 2:57  توسط Actor(گریوانی)  | 
در ساخت گنبد از تزئينات مختلفی استفاده شده که برخی از آن‌ها عبارتند از:

- تزئينات آجری
- کاشی‌کاری
- تزئينات گچی
- نقوش اسليمی
- تزئينات چوبی
- تزئينات نقاشی رنگی
- مقرنس
- تزئينات سنگی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 2:55  توسط Actor(گریوانی)  | 
فلورانس

این شهر زیبا از قرن شانزدهم تمام هنرمندان بزرگ همچون ﻠﺌﻮناردو داوینچی را شیفته خود کرده است . و در حال حاضر هم در قرن بیست ویکم بسیار مورد توجه توریستها است . مهمترین چیزی که در فلورانس وجود دارد گنبد کلیسای گوتیک است که مربوط به قرن پانزدهم می باشد. این گنبد توسط فیلیپو برونولوچی طراحی شده است و در حدود یک قرن بعد بسیار مورد تحسین میکل آﻧﮋ قرار گرفت.میتوان گفت که بهترین نما از شهر فلورانس از کنار رودخانه آرنو می باشد که در سرازیری تپه ای قرار گرفته که چشم انداز میکل آﻧﮋ بود. همچنین می توان از طریق پله هایی که در آنجا وجود دارد به قله کوه دومو رسید و از آنجا نظاره گر شهر بود. رسیدن به نوک کوه بسیار نفس گیر است ولی از آنجا منظره شهر دیدنی است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 2:54  توسط Actor(گریوانی)  | 
فلورانس

این شهر زیبا از قرن شانزدهم تمام هنرمندان بزرگ همچون ﻠﺌﻮناردو داوینچی را شیفته خود کرده است . و در حال حاضر هم در قرن بیست ویکم بسیار مورد توجه توریستها است . مهمترین چیزی که در فلورانس وجود دارد گنبد کلیسای گوتیک است که مربوط به قرن پانزدهم می باشد. این گنبد توسط فیلیپو برونولوچی طراحی شده است و در حدود یک قرن بعد بسیار مورد تحسین میکل آﻧﮋ قرار گرفت.میتوان گفت که بهترین نما از شهر فلورانس از کنار رودخانه آرنو می باشد که در سرازیری تپه ای قرار گرفته که چشم انداز میکل آﻧﮋ بود. همچنین می توان از طریق پله هایی که در آنجا وجود دارد به قله کوه دومو رسید و از آنجا نظاره گر شهر بود. رسیدن به نوک کوه بسیار نفس گیر است ولی از آنجا منظره شهر دیدنی است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 2:54  توسط Actor(گریوانی)  | 
پروفسور آندره گدار بنای مزبور را اين‌گونه شرح می‌دهد: «به يقين عالی‌ترين نمونه‌ی معماری مغول و يکی از بهترين دستاوردهای معماری اسلامی ايران و از نظر فنی شايد جالب‌ترين گنبد سلطانیه است که شبیه به کلیسای سانتا ماریادلفوره است.».

پرفسور سن پائولوزي يكي از روساي سابق دانشكده معماري فلورانس نيز معتقد است: «مطمئن هستيم که گنبدی را که بيش از صد سال بعد از ساخت گنبد سلطانيه يعنی سال ١٤١٨ و ١٤١٩ ميلادی توسط برونلسکی و گيبرتی بر روی کليسای سانتاماريا دلفيوره زده شده، از فرم و نحوه‌ی ساختمانی گنبد سلطانيه متأثر گرديده است. چون گنبد سلطانيه تنها نمونه‌ی گنبد دوجداره‌ی متوازی است که اين‌جانب در تمام آسيا می‌شناسم. بنابراين، اثر آن بر روی تنها گنبد اروپايی از اين نوع گنبد يعنی گنبد برونلسکی انکارناپذير است». وی در جای ديگری می‌افزايد: «رابطه‌های معماری دو بنای گنبد سلطانيه و کليسای سانتاماريا دلفيوره را به هم نزديک می‌کند مثلا که هر دو دارای يک نقشه‌ی مرکزی و گنبدی دوجداره‌اند».

دکترحسین زمرشیدی: پوشش صندوقچه ای گنبد سلطانیه که دقیقا 70متر ستون های زیر ساقه گنبد است، از آنجا شروع می شود و می آید بالا تا یک مترو نیم، سپس دو پوسته درقسمت های میانی با تیغه هایی به هم وصل می شود و در نیزه وختم گنبد به دو آجر می رسد .

این شیوه اجرای گنبدسازی، خصوصا فرم بسیار زیبای هندسی آن، دقیقا بر روی ساختار گنبد کلیسای سانتاماریا دلفوره در فلورانس اثر مستقیم دارد و آن نوع ساختمان سازی گنبد کلیسا، بر روی تمام گنبد کلیساهای اروپا حاکم است . در واقع آنها از ما اقتباس کرده اند .

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 2:49  توسط Actor(گریوانی)  | 
یکی از موارد جالب در تاریخ معماری ایران برسی تاثیر متقابل معماری ایران بر دیگر مناطق جهان است كه این‌جا به بررسی یكی از این موارد میپردازیم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 2:38  توسط Actor(گریوانی)  | 

مباني هنرهاي تجسمي چيست؟

ايجاد آثار هنرهاي تجسمي و درست درك كردن آن ها نياز به يك شناخت اوليه از اصول و مباني هنرهاي تجسمي دارد. همين دليل اين مباني را مي توان به الفبا و قواعد درك زبان و ابدع در هنرهاي تجسمي و بصري تعبير كرد. آشنا شدن با مباني هنرهاي تجسمي مي تواند تا حد زيادي در درك كردن جهان بصري مؤثر باشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد ۱۳۸۸ساعت 11:25  توسط Actor(گریوانی)  | 

عناصر بصري ( نقطه، خط، سطح و حجم) نقطه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد ۱۳۸۸ساعت 11:21  توسط Actor(گریوانی)  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد ۱۳۸۸ساعت 11:19  توسط Actor(گریوانی)  | 

شكل ، تركيب و بافت


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد ۱۳۸۸ساعت 11:17  توسط Actor(گریوانی)  | 

تناسب، تعادل، تباين، حركت و ريتم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد ۱۳۸۸ساعت 11:9  توسط Actor(گریوانی)  | 

تناسب، تعادل، تباين، حركت و ريتم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد ۱۳۸۸ساعت 11:8  توسط Actor(گریوانی)  | 

حركت

حركت به معناي تغيير و جابه جايي در مكان و در زمان است. اما اين معنا بيشتر به حركت مكانيكي اطلاق مي شود . در حالي كه حركت معنايي عمومي تر و عميق تر نيز دارد.
حركت به عنوان يكي از مظاهر حيات در هنر نيز كاربردهاي خود را دارد. نمايش حركت در هنر تجسمي با تكرار و توالي يك شكل يا يك حالت به وجود مي آيد و معمولاً نمايشگر نوعي ريتم ( ضرب آهنگ) است. در همين حال اشكال كشيده ي عمودي و افقي و خطوط مداوم و جهت دار و نيز تكرار آنها به دليل هدايت نگاه از سمتي به سمت ديگر مي توانند بيانگر حركت بصري باشند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد ۱۳۸۸ساعت 11:4  توسط Actor(گریوانی)  | 

فضاي تجسمي

مفهوم فضا در هنر تجسمي با توجه به فاصله ها و ابعاد، اجزا و عناصر بصري يك اثر معنا پيدا مي كند. به اين ترتيب سازمان دهي فضاي تجسمي معمولاً با معني درك مكان، زمان و اشيا و ارتباط آن ها با يكديگر انجام مي شود. با وجود عناصر بصري و روابط ميان آنهاست كه مي توان از فضا، شكل فضا، فضاي مثبت ،فضاي منفي ، فضاي پر و فضاي خالي سخن گفت . بنابراين وقتي از فضاي يك اثر سخن به ميان مي آيد، تأثيرات كلي اثر در همه ابعاد مادي و محتوايي آن مورد نظر مي باشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد ۱۳۸۸ساعت 10:59  توسط Actor(گریوانی)  |